M ENTERTAINMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP: 1231209634

ul. Sienna 86/42
00-815 Warszawa
Polska


Adres e-mail: piotrek.semczyszyn@gmail.com
Numer telefonu: 570907785

Podmiot wpisany do REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW pod numerem 0000353665 przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. Wysokość kapitału zakładowego 50 000,00 zł.


Dostępne formy płatności

Płatność on-line (za pośrednictwem Autopay S.A.)